KOvács Zénó – egy komáromi tábori pilóta az I. világháborúban

od 07.05.2024,17:00

KOvács Zénó – egy komáromi tábori pilóta az I. világháborúban

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Dunamenti Menti Múzeum, Komárno

« späť na titulku