Mestské kultúrne stredisko

 

 

MsKs Komárno 
Hradná 1.
94501 Komárno

VMK Komárom
Vár út 1.
94501 Komárom

 

Riaditeľstvo: 00421/35/771 3439

00421/905 204 823

 

Sekretariát:   00421/35/771 4155

00421/35/771 4549

 

Predpredaj vstupeniek: 00421/35/771 3550

00421/905 892 579

 

Učtáreň:  00421/35/771 3438

00421/911 422 568

 

Mimoškolská činnosť a vzdelávanie: 00421/905 960 188

 

Záujmovo-umelecká činnosť: 00421/905 892 581

00421/35/771 3547

00421/905 892 580

 

http://www.mskskn.sk/