Hotel & Pension

Apáli , Pension  & restaurant, Nová Osada 50, Komárno, Tel:  035/7721721, 905542892, www.apali.sk

BANDERIUM , Nám. M. R. Štefánika 11, Komárno, Tel: 035/7731930, www.banderium.sk

BOW GARDEN , Štúrova 1017/2, Komárno,Tel: 035/7732237, www.hotelbowgarden.sk

DIVÁ KAČICA REŠTAURÁCIA A PENZIÓN, Mestská časť Lándor – Hajlás č.2, Komárno, Tel.:  0907 747 475, www.divakacica.sk

DUNA, Pension & restaurant, Dunajská 1119/2,  Komárno, Tel: 035 /7732 273,  www.penzionduna.sk

HOTEL Panoráma, Športová 1, Komárno, Tel: 035/7778719, www.komarnohotel.sk

HOTEL PEKLO , Platanova alej 1, Komárno, Tel: 035/7740620, www.hotelpeklo.sk

HUBERT VARGA Pension & restaurant, Jókaiho 28/19, Komárno, Tel: 035/7701787, hubertvarga.sk

LITOVEL HOTEL , Dunajské nábrežie 1164/10, Komárno, Tel: 0905290978, www.penzionkomarno.sk

Meat Heads Pub – Penzion, ul.  Novozámocká 11, Komárno, Tel.: 0914 11 714

Olymp , Penzion  & restaurant,Lehárova 1096/12, Komárno, Tel: 035/7720 145, www.olymppenzion.sk

Penita , Restaurant & Pension, Jókaiho 9, Komárno, Tel: 035/7713028, www.penitapenzion.sk

Penzión Delta , Malodunajské Nábrežie 10, Komárno, Tel:035/7731566, www.deltapenzion.sk

Penzión Lehár, Lehárová 10, Komárno, Tel: 0918293924, www.penzionlehar.sk

Sekeres Csárda &  Penzión, Svätojánska 12, Komárno, Tel: 0905431665, www.szekerespenzion.sk

Villa Centro , Eötvösa 5, Komárno, Tel: 0905660011, www.villacentro.eu      (mapa)