Hor sa do ríše rozprávok

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Béni Egressyho v Komárne Vás 3. júna 2023 v rámci Dňa detí srdečne pozývajú na výstavu Hor sa do ríše rozprávok, ktorá sa uskutoční v priestoroch MsKS BE v čase od 14:00 do 17:00. Expozícia prezentuje prierez detských kreatívnych ilustrácií rozprávok okresnej postupovej súťaže Kde bolo, tam bolo… z rokov 2017-2022, ktorú ROS KN každoročne realizuje pre deti materských, základných, špeciálnych škôl a 8-ročných gymnázií s VJM.

Mgr. Terézia Himpánová

koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com