Plavby po Dunaji a Váhu

Výletné plavby – Wellness I

  • Wellness line, s.r.o.
  • Kúpele Patince 431, 946 39 Patince
  • Telefón: +421 918 703 069
  • E-mail: pristav@wellnesspatince.sk
  • www.wellnessline.sk

Výletné plavby – K.P.S. – Pluto

  • Komárňanská plavebná spoločnosť s.r.o.
  • M. R. Štefánika 12, Komárno
  • Telefón: +421 0907 16 15 14
  • E-mail:  info@plavebnaskola.sk
  • Info: Objednávka výletnej plavby