Usmievavé vlčie maky, voňavé tulipány / Mosolygó mákvirágok, illatos tulipánok