Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

 

Sídlo: Ulica Eötvösa 35, 94501 Komárno

Hlavná činnosť: Knižnica J.Sz. je verejná univerzálna knižnica, je rozpočtovou organizáciou NSK, ochraňuje, sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično,
bibliograficko – informačné služby, organizuje kultúrnospoločenksé a vzdelávacie podujatia pre verejnosť.

Miesto vykonávania :
Ulica Eötvösa 35, 94501 Komárno
Ul. Palatínova č. 8/A, 94501 Komárno

Kontakt:
Tel.:

035/772 5965              –    Ulica Eötvösa 35, výpožička pre dospelých

Tu: Online katalóg

035/771 3552               –    Ul. Palatínova č. 8/A, výpožička pre dospelých

E-mail: sekretariat.kniznicakn@mail.t-com.sk

dospele.kniznicakn@mail.t-com.sk

kniznicapalatin@azet.sk
www-stránka: http://www.kjszkom.sk/

Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Littvová, riaditeľka

Tel.: 0905981299   Fax: 035/7725967

Otváracie hodiny:

Ul. Eötvösa č. 35

Po – Piat. / H – P    8.00 – 18.00

So/ Szo:                    8.00 – 12.00

Ul. Palatínova č. 8

Po/ H:                        10.00 – 18.00

Ut. – Piat. / K – P     9.00 – 17.00

Informácia

Knižnica Józsefa Szinnyeiho, Ul. Eötvösa č. 35  v Komárne na hudobnom oddelení  ponúka  výpožičku zvukových kníh  vo forme CD  a  audiovizuálnych nosičov   pre zrakovo postihnutých občanov  a seniorov  s problémami čítania.

 Tisztelt  vak és gyengénlátó polgártársaink, kedves  időskorúak! 

Engedjék meg, hogy felajánljuk Önöknek könvyvtárunk (Szinnyei József Könyvtár, Révkomárom) szolgáltatását, mely lehetővé teszi hangoskönyvek kölcsönzését . CD és audiovizuális  anyagaink minden olvasási problémával küzdő és időskorú olvasónk számára rendelkezésre állnak.

Szerettel várjuk Önöket a könyvtár központi épületében (Eötvös u. 35.), az 1. emeleti zenei részlegen.