Jókaiho divadlo v Komárne

JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE
Petofiho č.1.
945 01 Komárnoústredňa: + 421 (35) 7908 116
predpredaj vstupeniek:
+ 421 (35) 3811 257 | tiket@jokai.sk
sekretariát riaditeľstva:
+ 421 (35) 7908 124 | sekretariat@jokai.sk
prevádzkovo obchodný útvar:
+ 421 (35) 7908 113 | obchodne@jokai.sk

http://www.jokai.sk/