III. Rozprávkový festival – KDE BOLO, TAM BOLO …

od 19.10.2018,08:30

Rozprávkový festival Kde bolo, tam bolo… sa už ako tradičná postupová súťaž usporiada tretíkrát, v prednese a v ilustrovaní rozprávok pre všetky materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Komárno. Tohtoročnou témou budú rozprávky o zvieratkách. Prihlášky je možné postúpiť na:

  1. Prednes rozprávky v maďarskom jazyku (základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)
  2. Výtvarná súťaž (materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

Prihlásené deti a žiaci sa môžu zasúťažiť na okresnom kole 19. októbra 2018, o 08:30 v Gymnáziu Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno, kde vystavíme najlepšie výtvarné práce. V každej kategórii postupuje do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 23. novembra 2018 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, 1., 2. a 3. miesto.

Uzávierka prihlášok a termín doručenia prác: 08. októbra 2018.

Súťaž je realizovaná z dotačného systému Mesta Komárno.

Ďalšie informácie: Mgr. Terézia Himpánová, himpanova.osveta@gmail.com, 0918940648

Miesto konania: Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Komárno

KFC Komárno – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

od 20.10.2018,14:30

KFC Komárno – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

Miesto konania: Futbalový štadión, Komárno

Pamiatkový koncert / Emlékhangverseny

od 20.10.2018,15:30

Pamiatkový koncert / Emlékhangverseny

Miesto konania: Bazilika sv. Ondreja, Komárno /Szent Andás - bazilika

Hungarian Stars

od 20.10.2018,19:00 do 21.10.2018,05:00

Hungarian Stars

Miesto konania: Športová hala, Komárno

Stretnutie s Gustávom Murínom

od 23.10.2018,17:00

Stretnutie s Gustávom Murínom

Miesto konania: Knižnica J. Szinnyeiho, Eotvosova 35, Komárno

Stretnutie s Beou Bazalovou

od 24.10.2018,17:00

Stretnutie s Beou Bazalovou

Miesto konania: Knižnica J. Szinnyeiho, Eotvosova 35, Komárno

LelkiEród

od 25.10.2018,17:00

LelkiEród

Miesto konania: ZICHY PONT Komárno, Zichyho palác , Župná č. 1044, Komárno

LEHÁR: A VÍG ÖZVEGY

od 27.10.2018,18:00

LEHÁR: A VÍG ÖZVEGY

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ Hradná 1., 945 01 Komárno

Podunajské remeselnícke trhy – Dunamenti termelői piac

od 30.10.2018,10:00 do 16:00

Podunajské remeselnícke trhy – Dunamenti termelői piac

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón / Tiszti pavilón

Zorall • Komarno • 1102 • RÉV Club

od 02.11.2018,19:00 do 22:00

Zorall • Komarno • 1102 • RÉV Club

Miesto konania: RÉV - A Magyar Kultúra Háza Pevnostný rad 142, 945 01 Komárno

Cage Fighting Komárno 5

od 10.11.2018,19:00 do 23:30

Cage Fighting Komárno 5

Miesto konania: Mestká športová hala, Komárno

CAGE FIGHTING KOMARNO 5

od 10.11.2018,19:00

CAGE FIGHTING KOMARNO 5

Miesto konania: Športová hala Komárno

Ondrejský jarmok /András-napi vásár / Festival kalbásky

od 16.11.2018,08:00 do 18.11.2018,08:00

Ondrejský jarmok /András-napi vásár  / Festival kalbásky

http://komarno.sk/jarmok/

http://komarno.sk/jarmok/festivalklobasy.html

Miesto konania: Hradná ul. Komárno

Dr. Csernus Imre előadása Komáromban!

od 16.11.2018,18:00

Dr. Csernus Imre előadása Komáromban!

Miesto konania: Kino Tatra Mozi, Megye utca 16 - Župná ulica č. 16 945 01 Komárno

Workshop Metodika ľudových tancov Podunajska

od 17.11.2018,08:00 do 17:00

Workshop Metodika ľudových tancov Podunajska

Miesto konania: Komárno

Odchody vlakov

od 18.11.2018,19:00

Odchody vlakov

Vynaliezavá a invenčná komédia pre dvoch hercov z pera legendárneho autora Petra Zelenku na motívy hry Michaela Frayna.

ODCHODY VLAKOV sú príbehom dvoch neúspešných hercov, ktorí sa aj za cenu totálneho kolapsu snažia zachrániť svoje predstavenie, dobrú povesť a zvláštny milenecký vzťah. Počas 80 minút prináša hra množstvo zábavných a krkolomných situácií. Tragikomické konanie oboch hlavných postáv odráža ich túžbu po uznaní a vzájomnej blízkosti na javisku i mimo neho. Komický a zároveň citlivý príbeh nabáda k zamysleniu sa nad rolami, ktoré v živote všetci hráme a často nedokážeme určiť, ktorá z nich je tou pravou.

Predstavenie je výnimočné netradičným spracovaním príbehu, scenára a réžie i hereckým obsadením televíznych moderátorov Adely Vinczeovej a Viktora Vinczeho.

Účinkujú: Adela Vinczeová, Viktor Vincze
Scenár: Petr Zelenka
Hudba: Norbert Vizvári
Réžia a dramaturgia: Viktor Vincze st.

Dĺžka predstavenia: 80 minút

rezervácie vstupeniek: 0905 466 107 a 0905 283 006

Miesto konania: Dom Matice slovenskej, Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno
Kontakt: 0905 466 107 a 0905 283 006

Lipai Marianna

od 19.11.2018,19:00

Lipai Marianna

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ Hradná 1., 945 01 Komárno

VII. Fonográf Fesztivál / Festival

od 21.11.2018,08:00 do 25.11.2018,17:00

VII. Fonográf Fesztivál / Festival

Miesto konania: Komárno

A miniszter félrelép

od 21.11.2018,19:00

A miniszter félrelép

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ Hradná 1., 945 01 Komárno

L’ART POUR L’ART

od 22.11.2018,19:00

L’ART POUR L’ART

Miesto konania: DMS Komárno, Nám. M.R.Štefánika,

KUBO „Anča ja mám nožík“ Pocta Jozefovi Kronerovi

od 27.11.2018,19:00

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ Hradná 1., 945 01 Komárno

Korda György a Balázs Klári Hosť: Peter Šrámek

od 04.12.2018,19:00

Korda György a Balázs Klári Hosť: Peter Šrámek

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ Hradná 1., 945 01 Komárno

Prof.Dr. Bagdy Emőke – Önazonosságunk értéke, veszélyei, csapdái

od 10.12.2018,19:00 do 22:00

Prof.Dr. Bagdy Emőke – Önazonosságunk értéke, veszélyei, csapdái

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ Hradná 1., 945 01 Komárno

Vianočná rebelská kapustnica, predstavenie taľafatky

od 22.12.2018,17:30

Vianočná rebelská kapustnica, predstavenie taľafatky

Archív podujatí: vstup »