Vínna terasa / Bor és frocsterasz

od 03.07.2015,08:00 do 04.07.2015,08:00

Vínna terasa

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, pri soche Móra Jókaiho, Komárno / Duna Menti Múzeum, Jókai Mór szobránál,Komárno

RIVER CITY 24 RIDE / A 12/24 órás RIVER CITY RIDE

od 04.07.2015,08:00 do 05.07.2015,23:59

RIVER CITY 24 RIDE

http://www.csardatura.sk/

Miesto konania: Komárno - Kolárovo
Kontakt: http://www.csardatura.sk/

Leto v Komárne / Komáromi nyár

od 04.07.2015,08:00 do 05.07.2015,08:00

Leto v Komárne

Miesto konania: Komárno

Zenél a belváros

od 04.07.2015,08:00 do 23:59

Zenél a belváros

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón, dvor, Komárno / Tiszti pavilón, udvar, Komárno

Vitaj LETO ! Rodinný deň

od 04.07.2015,10:30 do 16:00

Vitaj LETO ! Rodinný deň

Miesto konania: Anglický park, Komárno / Anglia park, Komárno

Lehárovo leto 2015 / Lehár nyár 2015

od 05.07.2015,19:00 do 23:59

Lehárovo leto 2015

http://www.fr-lehar.sk/index.php

Miesto konania: Klapkové námestie v Komárne / Komáromi Klapka tér

Leto v Komárne / Komáromi nyár

od 11.07.2015,08:00 do 12.07.2015,08:00

Leto v Komárne

Miesto konania: Komárno

Kurz tvorby plagátov – Ako na to…

od 14.07.2015,08:00 do 15:00

Kurz tvorby plagátov – Ako na to…

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje Kurz tvorby plagátov – Ako na to…, ktorý sa uskutoční 14.7.2015 v školiacej multimediálnej miestnosti č. 103 Domu Matice slovenskej v Komárne pod vedením PhDr. Petra Murára, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Účastníci sa naučia vytvárať plagáty a iné propagačné materiály v bezplatnej verzii grafického programu Photoshop CS2, ktorého návod na inštaláciu obdrží mailom každý zájemca, ktorý potvrdí svoju účasť záväznou prihláškou. Na stretnutie si treba prinesť vlastný notebook, v ktorom bude program vopred nainštalovaný.

Účastnícky poplatok za kurz je  10,- € /účastník. Počet účastníkov je limitovaný na 10 osôb.

Prihlásiť sa treba najneskôr do 10.7.2015 na e-mailovú adresu: chytilova.osveta@gmail.com.

Program kurzu

7:45 – 8:00  Registrácia účastníkov

8:00 – 11:00  1. blok – tvorba plagátov

11:00 – 12:00  Prestávka

12:00 – 15:00  2. blok – tvorba plagátov

Záväzná prihláška

Viac info.: Mgr. Daniela Chytilová

Miesto konania: DMS, nám. M.R.Štefánika 6, Komárno

Tábor

od 20.07.2015,08:00 do 25.07.2015,23:59

Tábor

Miesto konania: Komárno

WELL HELLO

od 24.07.2015,08:00 do 24.06.2015,23:59

WELL HELLO

Miesto konania: Mrtvák, Komárno / Holt Vág, Komárno

XVIII. r. Medzinárodných interpretačných kurzov komornej hry, Komárno 2015 / XVIII. Nemzetközi Kamarazenei Mesterkurzus, 2015 Komárno

od 30.07.2015,08:00 do 08.08.2015,08:00

This slideshow requires JavaScript.

XVIII. r. Medzi.int.kurzov-nové

XVIII.r. Medzin.int.kur.kom. hry-skrátené

Miesto konania: Komárno

Záverečné koncerty / Záróhangverseny

od 07.08.2015,19:00 do 08.08.2015

This slideshow requires JavaScript.

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 18, Komárno / Duna Menti Múzeum, Komárno

Lekárnik / A patikus

od 30.08.2015

This slideshow requires JavaScript.

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón, Komárno / Tiszti pavilón, díszterem, Komárno

Jana Kirschner

od 27.10.2015

Jana Kirschner

Známa slovenská speváčka Jana Kirschner predstaví piesne z najnovšieho albumu Moruša: Čierna Tour.

www.janakirschner.com

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko v Komárne / Városi Művelődési Központ
Kontakt: http://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=20936

Archív podujatí: vstup »