15. Beliczay Gyula Hegedű- és Kamarazenei Verseny / 15. Husľová a komorná súťaž Gyulu Beliczayho

od 08.06.2023,15:00 do 09.06.2023,20:00

15. Beliczay Gyula Hegedű- és Kamarazenei Verseny / 15. Husľová a komorná súťaž Gyulu Beliczayho

A KULTMINOR Kisebbségi Kulturális Alap és Komárom városa támogatásával, a Komáromi Kamarazenekar és a Komáromi Művészeti Alapiskola szervezésében kerül sor a 15. Beliczay Gyula Nemzetközi Hegedű- és Kamarazenei Versenyre, amely a komáromi születésű zeneszerző és zenepedagógus, Beliczay Gyula halálának 130. évfordulója (1835. aug. 10., Komárom – 1893. ápr. 30., Budapest) jegyében valósul meg.
Komárňanský komorný orchester a ZUŠ v Komárne – s podporou Fondu na podporu národnostných menšín KULTMINOR a mesta Komárno – organizuje 15. ročník Medzinárodnej husľovej a komornej súťaže Gyulu Beliczayho, na počesť hudobného skladateľa a pedagóga. Gyula Beliczay zomrel pred 130 rokmi – narodil sa v Komárne v roku 1835, a zomrel v roku 1893 v Budapešti.
Miesto konania: Komáromi Művészeti Alapiskola, Tiszti Pavilon / Základná umelecká škola v Komárne, Dôstojnícky pavilón

Komárňanské kultúrne leto/ Komáromi kulturális nyár

od 09.06.2023,08:00 do 11.06.2023,08:00

Komárňanské kultúrne leto/ Komáromi kulturális nyár

Miesto konania: Komárno

A művészeti csoportok évzáró műsora / Koncoročný galavečer umeleckých skupín

od 09.06.2023,18:00

A művészeti csoportok évzáró műsora / Koncoročný galavečer umeleckých skupín

Az Egressy Béni Városi Művelődési Központ művészeti csoportjainak évzáró műsora / Koncoročný galavečer umeleckých súborov Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho
2023. június 09. (péntek), 18:00
09. júna 2023 (piatok), 18:00
A gálaműsor fellépői / Účinkujúci galaprogramu:
Cooltúrázók – az Egressy Béni VMK színjátszóköre / dramatický krúžok MsKS Béni Egressyho
Balettissimo – az Egressy Béni VMK gyermekbalett csoportjai / balet pre deti MsKS Béni Egressyho
Feszty Árpád Kamara Néptáncegyüttes / Komorný folklórny súbor Árpáda Fesztyho
Zene / Hudba: Lakatos Áron és zenekara / Áron Lakatos a jeho kapela
Sok szeretettel várunk mindenkit! / Srdečne Vás očakávame!
A belépés díjmentes. / Vstup voľný.
Támogató / Sponzor: KULTMINOR – Kisebbségi Kulturális Alap / Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Csoóri Sándor Alap / Fond Sándora Csoóriho, Komárom városa / Mesto Komárno
Miesto konania: MsKS Béni Egressyho, Komárno / Egressy Béni VMK, Komárom

Koncoročný galavečer umeleckých súborov MsKS Béni Egressyho

od 09.06.2023,18:00

Koncoročný galavečer umeleckých súborov MsKS Béni Egressyho

Miesto konania: MsKS Béni Egressyho - Hradná 1, Komárno 94501 Egressy Béni VMK - Vár út 1., Komárom 94501 , Tiszti pavilón, ...

Yasmina Reza: Művészet / Umenie (színházi előadás / divadelné predstavenie)

od 11.06.2023,19:30

Yasmina Reza: Művészet / Umenie (színházi előadás / divadelné predstavenie)

Miesto konania: MsKS Béni Egressyho - Hradná 1. Komárno 94501 Egressy Béni VMK - Vár út 1., Komárom 94501 S

nyolc nó játekszínház

od 12.06.2023,19:00

nyolc nó játekszínház

Miesto konania: MsKS Béni Egressyho - Hradná 1., Komárno 94501 Egressy Béni VMK - Vár út 1., Komárom 94501 S

58. Jókai Napok Komárom / velhívás

od 13.06.2023,08:00 do 18.06.2023,08:00

58. Jókai Napok Komárom / velhívás

58. JÓKAI NAPOK – KOMÁROM ❗️

➡️ 2023. június 13-18. (kedd-vasárnap)
➡️ Egressy Béni Városi Művelődési Központ / Tiszti Pavilon
Komárom (SK)

👉 Részletes tájékoztatás:
Bajkai Csengel Mónika (főszervező)
+421 907 799 823, csengel.monika@gmail.com

🎭 A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa, és az Egressy Béni Városi Művelődési Központ ezennel meghirdeti az 58. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját.

🎭 A Jókai Napok fő célja az, hogy egy fesztivál keretében összehozza a szlovákiai magyar diák- és amatőr színjátszó csoportokat. A seregszemlén minden csoportnak lehetősége nyílik arra, hogy bemutassa annak a munkának az eredményét, amit az elmúlt év során elvégzett.

🎭 A diák- és amatőr színtársulatok munkáját nívós szakmai zsűri véleményezi. Az előadások díjmentesen látogathatók.

👉 A fesztivál 2023. június 13-18. között várja az amatőr magyar színjátszókat Komáromba, az ország minden szegletéből.

❗️ A jelentkezésre kizárólag írásban van lehetőség e-mail-ben, a főszervező e-mail-címen 2023. április 30-ig: csengel.monika@gmail.com. ❗️

➡️ Kérjük, hogy mindenképpen tüntessék fel a csoport és vezetője nevét, postacímét, e-mail-címét és telefonszámát; valamint az előadás címét, szerzőjét és műfaját.

🙂 Mindenkit szeretettel várunk! 🙂

Miesto konania: Komárno

HERCZKU ÁGNES & NEMES SZILVIA / KIKOTO TEMA

od 14.06.2023,17:00

HERCZKU ÁGNES & NEMES SZILVIA / KIKOTO TEMA

Miesto konania: RÉV - A Magyar Kultúra Háza, Pevnostný rad 142., Komárom, Slovakia

Száz Pál: Fűje sarjad mezőknek

od 14.06.2023,19:00

Száz Pál: Fűje sarjad mezőknek

Száz Pál: Fűje sarjad mezőknek
2023. június 14. szerda 19:00
„Ostobaság minden búbánat, mer minden emúlik evillágba, csak élet nem. Annak még a halál sem szab határt, ami minden másnak. Ezér szeresd az életet, akármilyen is, mer az a legnagyobb kincs! Nyisd ki szíved ládikóját, abbó baj nem lehet.”
Száz Pál: Fűje sarjad mezőknek című előadás a füveskönyvek földi paradicsomkertjébe invitál: a legendamesék birodalmába, az átváltozások mozgalmas terepére, a nyelv és a retorika természetes kincsesházába. Megmutatja, mire képes az emberi elme a maga korlátai között, ha ki akarja betűzni az Úristen könyvét, azaz ki szeretné olvasni a földi világot, érteni szeretné a teremtést. Olyan ábécét, nyelvet ad a kezünkbe, mely természetes hangon képes megszólaltatni a létezés eredendő csodáját és lappangó rettenetét, a történelmi kataklizmák ember- és erkölcspróbáló erejét, lefőzni az ideológiák ködösítő, mérgező párlatait, felmutatni az emlékezés stratégiáit és korlátait, a kikezdhetetlen hit magasztosságát vagy épp önáltató tragikumát.
Játsszák: Kiss Szilvia és Gál Tamás
Az előadást 12 éven felüli nézőknek ajánljuk.
Jegyár: 12 euró
Jegyet válthatnak személyesen a színház pénztárában, vagy foglalhatnak e-mailben: tiket@jokai.sk, berlet.jokai@gmail.com és telefonon: +421 35 7908 112, +421 35 7908 113. Online jegyvásárlási lehetőség: https://jokai.interticket.sk/
Miesto konania: Jókaiho divadlo Komárno

KIKOTO PORTRE DRÁFI MÁTYÁS

od 15.06.2023,17:00

KIKOTO PORTRE DRÁFI MÁTYÁS

Miesto konania: RÉV - A Magyar Kultúra Háza, Pevnostný rad 142., Komárom, Slovakia

2. Medzinárodný festival vojenských dychových hudieb

od 17.06.2023,15:00

2. Medzinárodný festival vojenských dychových hudieb

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón / Tiszti pavilón, nádvorie, Komárno

BOSORKA

od 17.06.2023,17:37

BOSORKA

Miesto konania: DMS Komárno, Nám. M.R.Štefánika 6

Bosorka

od 17.06.2023,17:38

Bosorka

V Rebelove, v dedinke, o ktorej vieme len toľko, že je kdesi v Horných Uhrách a 300 km od Žiliny, sa začali diať divné veci.

Objavuje sa tu záhadná mačka, ktorá sa mení na chlapa. Hovorí sa o ňom, že je dvojdušný. A tam, kde sa zjaví, puchnú kozy a kape aj iný statok.

V tom istom čase cirkev bojuje proti bosorkám, podľa knižky Kladivo na čarodejnice. Vraj najmä ženy sú bosoráctvu naklonené. Do dediny tak prichádza inkvizítor rímskej cirkvi.

Dedina už čoskoro zistí, že svojou palicou má moc nad ľuďmi. Ustrnú a na slovo poslúchajú.

Eva Berlecká, ktorá v Tajnej láske ženila syna, sa snaží vyliečiť svoju dcéru z nemoty. Denne sa za ňu modlí a na pomoc si zavolá aj felčiarky. Spoločne s celou dedinou a studňou, o ktorej vieme, že má zázračnú moc, sa snaží zaklínať.

O tom, ale aj o láske, ale predovšetkým o odkaze našich otcov a starých materí, je nové predstavenie FMS Slovenskí REBELI. Nesie názov BOSORKA.

„Kde končí modlitba a začína čarovanie? Viete, že aj v Komárne súdili ženy a mužov za bosoráctvo?
Trošku aj o tom je nový príbeh Rebelov. Ale hlavne je to príbeh o pošepkanom hriechu.“

BOSORKA v odbornej literatúre:

Polodémonická bytos, ktorá sa v udových predstavách vyznaovala nadprirodzenými vlastnosami a schopnosami škodi svojmu okoliu. Predstavy o schopnostiach stríg sa zachovali v záznamoch arodejníckych procesov, v poverových predstavách a aj v udovej slovesnosti.

Striga v podobe živého loveka využívala od diabla získané danosti na negatívne pôsobenie voi majetku i zdraviu udí. Nadprirodzené schopnosti mohla ma tak vrodené, ako aj získané, alebo ich vôbec nemala, ale používala prostriedky s magickou silou. Strigy mohli privola búrku, nii úrodu, majetok, pripravova udí i zvieratá o zdravie, ba aj o život, ale i zdravie prinavráti.

Mohli vyvoláva duchov, veštia ovplyvova budúcnos, odobera alebo kazi kravám mlieko a spôsobova porobenie. Premenené na zvieratá (maka, sova) prenikali nepozorovane na miesta, kde chceli škodi.

Vidie ich lovek mohol najmä poas letného i zimného slnovratu a na zaiatku jari, ke sa konali ich zhromaždenia (sabat arodejníc).

(zdroj: Horváthová, E.: Názory, pedstavy a zvyky slovenského lidu.)

Podrobným návodom na postup proti bosorkám bola kniha Kladivo na čarodejnice (1487 Jakob Sprenger a Heinrich Institoris). 

Nadväzovala na pápežskú bulu a „korunovala“ šialenstvo proti ženám. Spájala právo a teológiu, z čoho vznikla znôška nezmyselných zásad, na základe ktorých sa zrodili hrôzostrašné procesy proti “bosorkám a strigôňom”.

Príbeh bosorky …

Ľudstvo, cirkev, ale aj človek ako taký, robí chyby a či sa nám to páči alebo nie, sme obrazom aj tých chýb. Toho dobrého i toho zlého.

Ak budete mať pocit, že sme trošku odromantizovali náš folklór, spravili sme niečo správne.

Nemoralizujeme a nesúdime. Len možno nastavujeme zrkadlo.

A najmä o tom je folklór ako ho chápeme my – Slovenskí rebeli z Komárna.

POSTAVY A OBSADENIE

 • Farár, dôstojný pán Samuel Jestrebíny – Jozef Kuchár
 • Inkvizítor biskup Fabricio Margare – Marek Kamocsai
 • Biskup – Jozef Černek / Branislav Podolinský
 • Eva Berlecká – Marína Opálková
 • Marek Berlecký – Ákos Csaba Kajtár
 • Adam Berlecký – Samuel Janiš
 • nemá dcéra Valentína – Noémi Berényiová / Barbora Nagyová
 • Dora Pauchová – Tamara Varga
 • Dorka Pauchová – Kristína Perlová
 • Zuza Nádašská – Roberta Krmášková
 • Stanka Bidovská – Iveta Horváthová
 • Barbora Stieberová – Barbora Poništová
 • Anička Azariová – Leoni Martonošiová
 • Dana Buľková – Barbora Nagyová / Noémi Berényiová
 • Viera Janovicová – Veronika Bilušková
 • Štefánia Hrušková – Simona Hrušková
 • Lucia Havranová – Lucia Mokošová
 • Fabiána Oľhová – Zlatka Uríčková
 • Hana Mikulášová – Friderika Hodossyová
 • Imre Mikuláš – Slavomír Habara
 • Lukáš Ceranko – Tomáš Hipszki
 • Helenka Bolerázová – Laura Halászová
 • Peter Vrták Mitra – Mário Bendík
 • Jožko Boleráz – Adam Halász
 • Júlia Hájska – Viktória Babicová
 • Eszter Biháry – Nikoleta Remešová
 • Gábor Biháry – Nikolas Remeš
 • Oľga Martová – Linda Čepregiová
 • Hilda Mamatejová – Dana Csomová
 • Tomáš Ponický – Tomáš Répáš

HUDBA

 • Júlia Černeková
 • Michal Szigeti
 • Tibor Halász
 • Róbert Halász
 • Miroslav Pastorek
 • Magdaléna Szigetiová
 • Jázmin Kristián
 • Monika Leczkésiová ml.
 • Monika  Leczkésiová
 • Natália Martinská
 • Jana Pécsová
 • Peter Lévai

ZVUK

 • Denis Axel Ivanics

SVETLÁ

 • Stanislav Pivko

SCÉNA

 • Richard Slezák

PRODUKCIA

 • Jana Pipíšková

VÝBER SKLADIEB A VEDENIE HUDBY

 • Júlia Černeková

VEDÚCA SÚBORU

 • Roberta Krmášková

KROJOVÁ VÝPRAVA

 • Júlia Černeková
 • Júlia Bundová
 • Alžbeta Černeková
 • Renáta Apa

TVORBA KULÍS

 • Richard Slezák
 • Attila a Alžbeta Ivanicsovci
 • Ivan a Hilda Perlovci
 • Juraj Pipíška
 • Alžbeta Černeková
 • Štefan Slaninka
 • Jana Pipíšková

PR, grafika

 • Roberta Krmášková
 • Majo Bendík

Pre Slovenských rebelov v „covidových rokoch 2021 a 2022“ napísal a zrežíroval JOZEF ČERNEK

VSTUPENKY SI REZERVUJTE: 0905 466 107

Miesto konania: DMS Komárno, Nám. M.R.Štefánika

I. YOGA FEST

od 18.06.2023,09:00

I. YOGA FEST

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón / Tiszti pavilón, dvor, Komárno

„Elindultunk egy szép úton“ – a Komárom Táncműhely gálaestje/Galavečer Komárňanskej tanečnej dielne

od 18.06.2023,18:00

„Elindultunk egy szép úton“ – a Komárom Táncműhely gálaestje/Galavečer Komárňanskej tanečnej dielne

„Elindultunk egy szép úton…“
– a Komárom Táncműhely első önálló, egész estét betöltő műsora –
– prvý celovečerný galaprogram Komárňanskej tanečnej dielne –
2023. június 18., 18.00, Egressy Béni Városi Művelődési Központ, Komárom
18. júna 2023, 18.00, Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komárno
Közreműködők / Účinkujúci:
– Komárom Gyermek Táncegyüttes / Detský folklórny súbor Komárom
– Komárom Táncegyüttes / Folklórny súbor Komárom
Együttesvezetők és koreográfusok / Vedúci súborov a choreografi:
Madari Katalin
Nagy János
Fecske Renáta
Gálik Klaudia
Gálik Gábor
Művészeti vezető és rendező / Umelecký vedúci a režisér: Gálik Gábor
Zene / Hudba: Lakatos Áron és zenekara / Áron Lakatos a jeho kapela
Támogatók / Sponzori:
KULTMINOR – Kisebbségi Kulturális Alap / Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Csoóri Sándor Alap / Fond Sándora Csoóriho, Egressy Béni VMK / MsKS Béni Egressyho, Komárom városa / Mesto Komárno
A belépés díjmentes, de támogatói jegyek vásárolhatók 5€, 10€ és 20€ értékben a jegypénztárban.
Vstup je voľný, ale podporné lístky si môžete zakúpiť v pokladni za 5 €, 10 € a 20 €.

Miesto konania: Egressy Béni Városi Művelődési Központ, Komárom - Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komárno

WOYZECK

od 22.06.2023,15:30

WOYZECK

Miesto konania: Jókaiho divadlo Komárno

IDOUTAZAS CSEH TAMÁSSAL / Fifti – Fifti

od 24.06.2023,08:00

IDOUTAZAS CSEH TAMÁSSAL / Fifti – Fifti

Miesto konania: Nádvorie Európy, Komárno

Arizóna /// koncert

od 24.06.2023,20:00

Arizóna /// koncert

Miesto konania: Klapka tér / Klapkovo námestie

Yasmina Reza: Művészet / Umenie (színházi előadás / divadelné predstavenie)

od 25.06.2023,19:00

Yasmina Reza: Művészet / Umenie (színházi előadás / divadelné predstavenie)

Miesto konania: MsKS Béni Egressyho - Hradná 1. Komárno 94501 Egressy Béni VMK - Vár út 1., Komárom 94501 S

FURCSA PÁR / Körúti Színház

od 29.06.2023,19:00

FURCSA PÁR / Körúti Színház

Miesto konania: Komárno

Bosorka

od 02.07.2023,17:39

V Rebelove, v dedinke, o ktorej vieme len toľko, že je kdesi v Horných Uhrách a 300 km od Žiliny, sa začali diať divné veci.

Objavuje sa tu záhadná mačka, ktorá sa mení na chlapa. Hovorí sa o ňom, že je dvojdušný. A tam, kde sa zjaví, puchnú kozy a kape aj iný statok.

V tom istom čase cirkev bojuje proti bosorkám, podľa knižky Kladivo na čarodejnice. Vraj najmä ženy sú bosoráctvu naklonené. Do dediny tak prichádza inkvizítor rímskej cirkvi.

Dedina už čoskoro zistí, že svojou palicou má moc nad ľuďmi. Ustrnú a na slovo poslúchajú.

Eva Berlecká, ktorá v Tajnej láske ženila syna, sa snaží vyliečiť svoju dcéru z nemoty. Denne sa za ňu modlí a na pomoc si zavolá aj felčiarky. Spoločne s celou dedinou a studňou, o ktorej vieme, že má zázračnú moc, sa snaží zaklínať.

O tom, ale aj o láske, ale predovšetkým o odkaze našich otcov a starých materí, je nové predstavenie FMS Slovenskí REBELI. Nesie názov BOSORKA.

„Kde končí modlitba a začína čarovanie? Viete, že aj v Komárne súdili ženy a mužov za bosoráctvo?
Trošku aj o tom je nový príbeh Rebelov. Ale hlavne je to príbeh o pošepkanom hriechu.“

BOSORKA v odbornej literatúre:

Polodémonická bytos, ktorá sa v udových predstavách vyznaovala nadprirodzenými vlastnosami a schopnosami škodi svojmu okoliu. Predstavy o schopnostiach stríg sa zachovali v záznamoch arodejníckych procesov, v poverových predstavách a aj v udovej slovesnosti.

Striga v podobe živého loveka využívala od diabla získané danosti na negatívne pôsobenie voi majetku i zdraviu udí. Nadprirodzené schopnosti mohla ma tak vrodené, ako aj získané, alebo ich vôbec nemala, ale používala prostriedky s magickou silou. Strigy mohli privola búrku, nii úrodu, majetok, pripravova udí i zvieratá o zdravie, ba aj o život, ale i zdravie prinavráti.

Mohli vyvoláva duchov, veštia ovplyvova budúcnos, odobera alebo kazi kravám mlieko a spôsobova porobenie. Premenené na zvieratá (maka, sova) prenikali nepozorovane na miesta, kde chceli škodi.

Vidie ich lovek mohol najmä poas letného i zimného slnovratu a na zaiatku jari, ke sa konali ich zhromaždenia (sabat arodejníc).

(zdroj: Horváthová, E.: Názory, pedstavy a zvyky slovenského lidu.)

Podrobným návodom na postup proti bosorkám bola kniha Kladivo na čarodejnice (1487 Jakob Sprenger a Heinrich Institoris). 

Nadväzovala na pápežskú bulu a „korunovala“ šialenstvo proti ženám. Spájala právo a teológiu, z čoho vznikla znôška nezmyselných zásad, na základe ktorých sa zrodili hrôzostrašné procesy proti “bosorkám a strigôňom”.

Príbeh bosorky …

Ľudstvo, cirkev, ale aj človek ako taký, robí chyby a či sa nám to páči alebo nie, sme obrazom aj tých chýb. Toho dobrého i toho zlého.

Ak budete mať pocit, že sme trošku odromantizovali náš folklór, spravili sme niečo správne.

Nemoralizujeme a nesúdime. Len možno nastavujeme zrkadlo.

A najmä o tom je folklór ako ho chápeme my – Slovenskí rebeli z Komárna.

POSTAVY A OBSADENIE

 • Farár, dôstojný pán Samuel Jestrebíny – Jozef Kuchár
 • Inkvizítor biskup Fabricio Margare – Marek Kamocsai
 • Biskup – Jozef Černek / Branislav Podolinský
 • Eva Berlecká – Marína Opálková
 • Marek Berlecký – Ákos Csaba Kajtár
 • Adam Berlecký – Samuel Janiš
 • nemá dcéra Valentína – Noémi Berényiová / Barbora Nagyová
 • Dora Pauchová – Tamara Varga
 • Dorka Pauchová – Kristína Perlová
 • Zuza Nádašská – Roberta Krmášková
 • Stanka Bidovská – Iveta Horváthová
 • Barbora Stieberová – Barbora Poništová
 • Anička Azariová – Leoni Martonošiová
 • Dana Buľková – Barbora Nagyová / Noémi Berényiová
 • Viera Janovicová – Veronika Bilušková
 • Štefánia Hrušková – Simona Hrušková
 • Lucia Havranová – Lucia Mokošová
 • Fabiána Oľhová – Zlatka Uríčková
 • Hana Mikulášová – Friderika Hodossyová
 • Imre Mikuláš – Slavomír Habara
 • Lukáš Ceranko – Tomáš Hipszki
 • Helenka Bolerázová – Laura Halászová
 • Peter Vrták Mitra – Mário Bendík
 • Jožko Boleráz – Adam Halász
 • Júlia Hájska – Viktória Babicová
 • Eszter Biháry – Nikoleta Remešová
 • Gábor Biháry – Nikolas Remeš
 • Oľga Martová – Linda Čepregiová
 • Hilda Mamatejová – Dana Csomová
 • Tomáš Ponický – Tomáš Répáš

HUDBA

 • Júlia Černeková
 • Michal Szigeti
 • Tibor Halász
 • Róbert Halász
 • Miroslav Pastorek
 • Magdaléna Szigetiová
 • Jázmin Kristián
 • Monika Leczkésiová ml.
 • Monika  Leczkésiová
 • Natália Martinská
 • Jana Pécsová
 • Peter Lévai

ZVUK

 • Denis Axel Ivanics

SVETLÁ

 • Stanislav Pivko

SCÉNA

 • Richard Slezák

PRODUKCIA

 • Jana Pipíšková

VÝBER SKLADIEB A VEDENIE HUDBY

 • Júlia Černeková

VEDÚCA SÚBORU

 • Roberta Krmášková

KROJOVÁ VÝPRAVA

 • Júlia Černeková
 • Júlia Bundová
 • Alžbeta Černeková
 • Renáta Apa

TVORBA KULÍS

 • Richard Slezák
 • Attila a Alžbeta Ivanicsovci
 • Ivan a Hilda Perlovci
 • Juraj Pipíška
 • Alžbeta Černeková
 • Štefan Slaninka
 • Jana Pipíšková

PR, grafika

 • Roberta Krmášková
 • Majo Bendík

Pre Slovenských rebelov v „covidových rokoch 2021 a 2022“ napísal a zrežíroval JOZEF ČERNEK

VSTUPENKY SI REZERVUJTE: 0905 466 107

Miesto konania: Egressy Béni VMK, Komárom (SK) / MsKS Béni Egressyho, Komárno

Slovenskí rebeli: Bosorka – tanečné divadlo / táncszínházi előadás

od 02.07.2023,19:00

Slovenskí rebeli: Bosorka – tanečné divadlo / táncszínházi előadás

Príbeh sa rebelským spôsobom pozerá na obdobie, v ktorom cirkev súdila bosorky. Má svoj pôvod v skutočných udalostiach. Komárno je totiž jedno z piatich miest na Slovensku, kde sú dochované záznamy z procesov s bosorákmi a bosorkami. Autor scenára Jozef Černek oprel príbeh o udalosti zachytené len nedávno…
A történet arra az időszakra pillant vissza, amikor az egyház volt a boszorkányüldözés bírája. A történet alapját valós események alkotják. Komárom az egyike annak az öt szlovákiai városnak, ahol a boszorkányperekről feljegyzéseket őriznek. A darab szerzője Jozef Černek, aki egy nemrég nyilvánosságra hozott történetből merített…
Miesto konania: MsKS Béni Egressyho, Komárno / Egressy Béni VMK, Komárom

APACUKA Gyermekzenekar /// koncert

od 05.07.2023,16:00

APACUKA Gyermekzenekar /// koncert

Hudobná skupina APACUKA gyermekzenekar
– koncert –

Miesto konania: Tiszti Pavilon – udvar / Dôstojnícky pavilón – nádvorie Komárom / Komárno

3 x 3 SLOVAKIA TOUR / basketbal

od 08.07.2023,10:00

3 x 3 SLOVAKIA TOUR / basketbal

3×3 Slovakia Basketball opäť v Komárne ‼️
Po roku sa opäť uskutoční medzinárodný streetbal ⛹️ v Komárne. Touto cestou by sme Vás radi všetkých pozvali 8️⃣.7️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ na Námestie gen. Klapku, kde sa podujatie uskutoční. Začiatok podujatia je naplánovaný od 10.00, určite neváhajte a príďte sa pozrieť na kvalitný Streetbal🏀, kde budete mať možnosť vidieť aj bývalých hráčok Komárna 🤗🫣
SOBOTA 8. JÚLA 2023 O 10:00
SBA 3×3 Tour Komárno
Komárno Klapkovo Námestie
Miesto konania: Námestie gen. Klapku Komárno

Denný tanečný a výtvarný tábor

od 10.07.2023,08:00 do 14.07.2023,08:00

Denný tanečný a výtvarný tábor

Miesto konania: Nádvorie Európy 18, Komárno /

Petőfi 200″ – Szarka Gyula és zenekara, Csavar Színház

od 15.07.2023,20:00

Petőfi 200″ – Szarka Gyula és zenekara, Csavar Színház

Emlékest Petőfi Sándor tiszteletére / Spomienkový večer na básnika Sándora Petőfiho
Tiszti Pavilon – udvar / Dôstojnícky pavilón – nádvorie
Miesto konania: Tiszti Pavilon – udvar / Dôstojnícky pavilón – nádvorie, Komárno

NÓTÁR MARY

od 21.07.2023,19:00

NÓTÁR MARY

NÓTÁR MARY – az ismert magyar énekesnő dalaival a komáromi közönséget is megörvendezteti 2023. július 21-én, 19.00-i kezdettel.
Helyszín: Tiszti Pavilon, szabadtéri színpad – Komárom
A slágerei garantáltan táncra perdítenek mindenkit – vásárolja meg még időben a jegyét a nyár egyik legszórakoztatóbb bulijára!
NÓTÁR MARY – známa maďarská speváčka, ktorá vás príde rozveseliť svojimi pesničkami 21. júla 2023, o 19.00.
Miesto: Dôstojnícky pavilón, amfiteáter – Komárno
Jej hity vás vystrelia zo sedadiel, tak si zakúpte najlepšie miesta na skvelú žúrku!
Miesto konania: Dôstojnícky pavilón / Tiszti pavilón, dvor, Komárno

VIII. KOMÁLOM GYERKŐCFESZTIVÁL /// VIII. KOMARÁTSKY FESTIVAL DETÍ

od 26.08.2023,08:00 do 28.08.2023,08:00

VIII. KOMÁLOM GYERKŐCFESZTIVÁL /// VIII. KOMARÁTSKY FESTIVAL DETÍ

Igen, idén háromnapos lesz a Komálom Gyerkőcfesztivál! A részleteket hamarosan terítjük, addig jegyezzétek fel…
2023. 08. 26-28., Komárom (SK)
—-
Áno, Komarátsky festival detí bude tento rok trvať tri dni! Podrobnosti zverejníme čoskoro…
26-28. 08. 2023, Komárno
Miesto konania: Komárom, Anglia park/Tiszti Pavilon/Klapka tér - Komárno, Park Anglia/Dôstojnícky pavilón/Námestie gen. Klapku

VODA (A KRV) NAD VODOU – muzikál s najslávnejšími hitmi skupiny Elán

od 03.09.2023,19:00

VODA (A KRV) NAD VODOU – muzikál s najslávnejšími hitmi skupiny Elán

UTOROK 3. OKTÓBRA 2023 O 19:00
ELÁN – Ján Ďurovčík-Peter Pavlac
3. októbra 2023, Komárno – Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho
Tvorcovia doteraz najúspešnejšieho slovenského muzikálu Ôsmy svetadiel (700 repríz na Slovensku a v Česku) siahli opäť po slávnych skladbách legendárnej skupiny Elán a vytvorili úplne nový príbeh odohrávajúci sa v súčasnosti, parafrázujúc slávny román Alexandra Dumasa Gróf Monte Christo.
Strhujúci, dynamický muzikál o láske a pomste s novými hrdinami a silnými emóciami po veľkom úspechu v pražskom divadle Kalich prichádza konečne na Slovensko.
Prináša ďalšie nesmrteľné hity z repertoáru skupiny Elán – od tých najstarších ako Nie sme zlí, Fero, Tuláci v podchodoch – po novšie Sestrička z Kramárov, Kočka či Zanedbaný sex.
Názov muzikálu Voda (a krv) nad vodou odkazuje na jednu z najslávnejších piesní v repertoári skupiny Elán, Voda čo ma drží nad vodou, od ktorej natočenia uplynulo 20 rokov. Spolu so známymi hitmi zaznie aj jedna novinka, napísaná priamo pre toto predstavenie. O úpravu a nové aranžmány piesní do muzikálu sa postaral Vašo Patejdl.
“Vždy musí existovať nejaká voda, čo nás drží v ťažkých chvíľach nad vodou. Niekedy to môže byť túžba, niekedy kariéra, niekedy pomsta, ale najkrajšie je, keď nás nad vodou drží láska …” Ján Ďurovčík
Hudba: ELÁN
Libreto: ELÁN, Ján Ďurovčík, Peter Pavlac
Hudobné a spevácke naštudovanie: Ľubomír Dolný
Koregráfia: Ján Ďurovčík
Rendező: Ján Ďurovčík
ELÁN – Ján Ďurovčík-Peter Pavlac
2023. október 3., Komárom – Egressy Béni Városi Művelődési Központ
A legsikeresebb szlovák musical, az Ôsmy svetadiel (700 előadás Szlovákiában és Csehországban) alkotói ismét a legendás Elán zenekar híres szerzeményeihez nyúltak, és egy teljesen új, napjainkban játszódó történetet alkottak meg Alexandre Dumas Monte Cristo grófja c. regénye alapján.
Komáromba érkezik az izgalmas, lendületes musical, mely szól szerelemről és bosszúról, valódi hősökről, akik erős érzelmeket jelenítenek meg a színpadon. Az előadás a prágai Kalich Színházban aratott nagy sikere után végre Szlovákiába érkezik.
Komáromi színpadon is felcsendülnek a halhatatlan Elán-slágerek, úgy mint a Nie sme zlí, a Fero, a Tuláci v podchodoch, a Sestrička z Kramárov, a Kočka, vagy a Zanedbaný sex.
A Voda (a krv) nad vodu című musical elnevezése az Elán repertoárjának egyik leghíresebb dalára, a Voda čo ma drží nad vodou-ra utal, amely már húsz éve arat töretlen sikert. A jól ismert slágerek mellett egy új dal is felcsendül, amit kifejezetten erre a produkcióra írtak meg.
„Mindig kell lennie egy kis víznek, ami a felszínen tart minket a nehéz időkben. Néha lehet vágy, néha karrier, néha bosszú, de a legszebb az, amikor a szerelem tart minket a felszínen…“ Ján Ďurovčík
Zene: ELÁN
Libretto: ELÁN, Ján Ďurovčík, Peter Pavlac
Zene és ének: Ľubomír Dolný
Koregráfia: Ján Ďurovčík
Rendező: Ján Ďurovčí19
Miesto konania: MsKS Béni Egressyho - Hradná 1, Komárno 94501 Egressy Béni VMK - Vár út 1., Komárom 94501 , Tiszti pavilón, ...

12. PIKO BIKE MARATÓN

od 10.09.2023,08:00

12. PIKO BIKE MARATÓN

Miesto konania: Komárno

VODA (A KRV) NAD VODOU – muzikál s najslávnejšími hitmi skupiny Elán

od 04.10.2023,19:00

VODA (A KRV) NAD VODOU – muzikál s najslávnejšími hitmi skupiny Elán

VODA (A KRV) NAD VODOU – muzikál s najslávnejšími hitmi skupiny Elán
ELÁN – Ján Ďurovčík-Peter Pavlac
4. októbra 2023, 19.00, Komárno – Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho
Tvorcovia doteraz najúspešnejšieho slovenského muzikálu Ôsmy svetadiel (700 repríz na Slovensku a v Česku) siahli opäť po slávnych skladbách legendárnej skupiny Elán a vytvorili úplne nový príbeh odohrávajúci sa v súčasnosti, parafrázujúc slávny román Alexandra Dumasa Gróf Monte Christo.
Strhujúci, dynamický muzikál o láske a pomste s novými hrdinami a silnými emóciami po veľkom úspechu v pražskom divadle Kalich prichádza konečne na Slovensko.
Prináša ďalšie nesmrteľné hity z repertoáru skupiny Elán – od tých najstarších ako Nie sme zlí, Fero, Tuláci v podchodoch – po novšie Sestrička z Kramárov, Kočka či Zanedbaný sex.
Názov muzikálu Voda (a krv) nad vodou odkazuje na jednu z najslávnejších piesní v repertoári skupiny Elán, Voda čo ma drží nad vodou, od ktorej natočenia uplynulo 20 rokov. Spolu so známymi hitmi zaznie aj jedna novinka, napísaná priamo pre toto predstavenie. O úpravu a nové aranžmány piesní do muzikálu sa postaral Vašo Patejdl.
“Vždy musí existovať nejaká voda, čo nás drží v ťažkých chvíľach nad vodou. Niekedy to môže byť túžba, niekedy kariéra, niekedy pomsta, ale najkrajšie je, keď nás nad vodou drží láska …” Ján Ďurovčík
Hudba: ELÁN
Libreto: ELÁN, Ján Ďurovčík, Peter Pavlac
Hudobné a spevácke naštudovanie: Ľubomír Dolný
Choreografia: Ján Ďurovčík
Réžia: Ján Ďurovčík
ELÁN – Ján Ďurovčík-Peter Pavlac
2023. október 4., 19.00, Komárom – Egressy Béni Városi Művelődési Központ
A legsikeresebb szlovák musical, az Ôsmy svetadiel (700 előadás Szlovákiában és Csehországban) alkotói ismét a legendás Elán zenekar híres szerzeményeihez nyúltak, és egy teljesen új, napjainkban játszódó történetet alkottak meg Alexandre Dumas Monte Cristo grófja c. regénye alapján.
Komáromba érkezik az izgalmas, lendületes musical, mely szól szerelemről és bosszúról, valódi hősökről, akik erős érzelmeket jelenítenek meg a színpadon. Az előadás a prágai Kalich Színházban aratott nagy sikere után végre Szlovákiába érkezik.
Komáromi színpadon is felcsendülnek a halhatatlan Elán-slágerek, úgy mint a Nie sme zlí, a Fero, a Tuláci v podchodoch, a Sestrička z Kramárov, a Kočka, vagy a Zanedbaný sex.
A Voda (a krv) nad vodu című musical elnevezése az Elán repertoárjának egyik leghíresebb dalára, a Voda čo ma drží nad vodou-ra utal, amely már húsz éve arat töretlen sikert. A jól ismert slágerek mellett egy új dal is felcsendül, amit kifejezetten erre a produkcióra írtak meg.
„Mindig kell lennie egy kis víznek, ami a felszínen tart minket a nehéz időkben. Néha lehet vágy, néha karrier, néha bosszú, de a legszebb az, amikor a szerelem tart minket a felszínen…“ Ján Ďurovčík
Zene: ELÁN
Libretto: ELÁN, Ján Ďurovčík, Peter Pavlac
Zene és ének: Ľubomír Dolný
Koregráfia: Ján Ďurovčík
Rendező: Ján Ďurovčík
Miesto konania: MsKS Béni Egressyho - Hradná 1, Komárno 94501 Egressy Béni VMK - Vár út 1., Komárom 94501 , Tiszti pavilón, ...

BRÓDY János

od 05.10.2023,19:00

BRÓDY János

Miesto konania: MsKS Béni Egressyho - Hradná 1. Komárno 94501 Egressy Béni VMK - Vár út 1., Komárom 94501 S

Komáromban az ILLÚZIÓ MESTEREI / MAJSTRI ILÚZIE v Komárne

od 03.11.2023,20:00

Komáromban az ILLÚZIÓ MESTEREI / MAJSTRI ILÚZIE v Komárne

Komáromban az ILLÚZIÓ MESTEREI / MAJSTRI ILÚZIE v Komárne
Egy felejthetetlen este résztvevői lehetnek, akik ellátogatnak az Illúzió Mesterei showműsorra. A műsorban szereplő előadók nemzetközi TV show-k, rangos fesztiválok és óceánjáró luxushajók rendszeres fellépői.
Las Vegas, New York, Peking, Dubai, Párizs és Monte Carlo színpadai után most készek arra, hogy az Önök városának közönségét is elvarázsolják! Nincs ahhoz fogható, mint élőben látni a varázslatot. Itt nincsenek kameratrükkök: a hihetetlen illúziók a nézők előtt, sőt, a nézők bevonásával válnak valósággá.
A műsorban fellép Hajnóczy Soma kétszeres bűvész világbajnok, és a nagyszínpadi illúziók mestere Nagy Molnár Dávid világbajnoki ezüstérmes illuzionista, valamint Kelle Botond ötszörös magyar bűvész bajnok.
Ne maradjon le erről a felejthetetlen élményről, vegye meg a jegyét még ma!
Az előadás időtartama kb. 2×50 perc, egy szünettel. Az előadást 8 éves kortól ajánljuk.
Návštevníci programu „Majstri ilúzie“, môžu byť súčasťou nezabudnuteľného večera. Kúzelníci sú pravidelnými účinkujúcimi medzinárodných televíznych šou a prestížnych festivalov.
Po mestách Las Vegas, New York, Peking, Dubaj, Paríž a Monte Carlo sú teraz pripravení očariť publikum aj vo vašom meste!
Kúzelníci: Soma Hajnóczy, Dávid Nagy Molnár, Botond Kelle
3. novembra 2023, 20:00, Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komárno (SK)
Dĺžka predstavenia je cca. 2×50 minút, s prestávkou. Predstavenie sa odporúča pre deti od 8 rokov.
Miesto konania: MsKS Béni Egressyho - Hradná 1, Komárno 94501 Egressy Béni VMK - Vár út 1., Komárom 94501 , Tiszti pavilón, ...

Divadlo Artefakt: Na koho to slovo padne (divadelné predstavenie / színházi előadás)

od 05.11.2023,19:00

Divadlo Artefakt: Na koho to slovo padne (divadelné predstavenie / színházi előadás)

Divadlo Artefakt: Na koho to slovo padne (divadelné predstavenie)
Groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jedného revolvera…
Päť chlapov, jeden revolver a takmer štvrťstoročie zábavy! Nezmeškajte vždy svieži divadelný hit, ktorého nadčasový vtip sa stal kultom slovenskej činohry.
Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Róbert Jakab a Vladimír Kobielsky sa opätovne stretnú na pódiu ako mafián, národovec z Detvy, nešťastník trpiaci zápalom mechúra, aristokrat a intelektuál, uzavretí v jednej miestnosti v spoločnosti revolvera. Kto ho má, ten má moc.
Avšak každý má o nej svoju vlastnú predstavu. Emóciami nabité predstavenie vypáli jeden gag za druhým, až kým nepadneme od smiechu.
Za takmer štvrťstoročie precestovala inscenácia svet a s úspechom ju uviedli v USA, Austrálii, Srbsku, Maďarsku či vo Francúzsku.
Autor: Gábor Görgey
Preklad: Peter Kováč
Réžia: Peter Mankovecký
Dĺžka podujatia: 80 minút
Divadlo Artefakt: Na koho to slovo padne (színházi előadás)
Groteszk történet öt emberről, akiket egy rovelverrel zárnak össze egy szobában…
Öt férfi, egy revolver és egy csaknem negyedszázada tartó karrier. Ne mulassza el ezt az örökzöld színházi élményt, amely mára a szlovák dráma egyik kultikus darabja lett.
Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Jakab Róbert és Vladimír Kobielsky maffiavezérként, gyetvai hazafiként, hólyaggyulladásban szenvedő szerencsétlenként arisztokrataként és értelmiségiként találkozik újra a színpadon – öten egy szobába zárva egy revolverrel. Aki azt a kezében tartja, annak van igazán hatalma.
A produkció csaknem negyedszázada járja a világot: sikerrel szerepelt az USA-ban, Ausztráliában, Szerbiában, Magyarországon és Franciaországban.
Szerző: Gábor Görgey
Fordítás: Peter Kováč
Rendező: Peter Mankovecký
Az előadás időtartama: 80 perc
Miesto konania: MsKS Béni Egressyho - Hradná 1, Komárno 94501 Egressy Béni VMK - Vár út 1., Komárom 94501 , Tiszti pavilón, ...

Konkoly Open AirKONKOLY WINTER 2023

od 25.01.2024,20:00 do 26.02.2023,05:00

Konkoly Open AirKONKOLY WINTER 2023

Druhý slovenský headliner Konkoly Open Air stageu je zakladateľ a moderátor rádiovej dnb relácie SIGNAII_FM :
Mnohým milovníkom deep, soulful & liquid DNB vyčarí úsmev na tvári 🙂
Másik szlovák származású dj a SIGNAII_FM dnb rádio alapítója és moderátora:
LIXX 🥰 aki biztosan mosolyt varázsol minden deep, soulful & liquid DNb kedvelőnek az arcára 😉
Headliners:
Savage Tales & Drumatch stage:
KATHARSYS/ France
PETER KURTEN/ Belgium
A-CRAY/ CZ
SAVAGE/ HU
Konkoly Open Air stage:
ZEROZERO/ UK
INCIDENT/ HU
KATO/ SK
LIXX/ SK
Miesto konania: RÉV - A Magyar Kultúra Háza, Komárno

Archív podujatí: vstup »