HELIOS FOTOKLUB

Fotoklub má 50 ročnú tradíciu a preto na Slovensku patrí medzi „veteránov“, v ktorom od jeho vzniku po súčasnosť pôsobí viac nadšených fotografov. Výsledkom ich tvorivosti sú práce na vysokej umeleckej úrovni, ktoré obstoja na domácich ako aj na zahraničných výstavách, súťažiach.                                                                                                                                                                                                             

Fotóklub több mint 50 éves tradíciójával Szlovákia „veteránjai“ közé tartozik, amelyben a kezdetektől több lelkes fotográfus dolgozik. Munkájuk eredménye több igényes munka, amelyek magas művészi színvonalon a hazai és külföldi kiállításokon, pályázatokon megállják a helyüket.

www.heliosfotoklub.sk