Kultúrne podujatia Základnej umeleckej školy Komárno 

25. 04. 2023        17:00     Spoločný koncert Základnej umeleckej školy Komárno a Základnej umeleckej školy Egressy Béni – Komárom

 Miesto podujatia: Dôstojnícky pavilón

………

27. 04. 2023        17:00     Vernisáž výstavy žiakov výtvarného odboru ZUŠ Komárno

Miesto podujatia: Galéria ZUŠ Komárno  – Letná 12

……

29. 04. 2023        14:30     Koncert oddelenia populárnej hudby

Miesto podujatia: Nádvorie Európy

……….

29. 04. 2023        13:00 – 16:00     Tvorivé dielne  pre deti

Miesto podujatia: výtvarné triedy ZUŠ Komárno  ( Ulica Jókaiho 9)

A Komáromi Művészeti Alapiskola nyilvános kulturális rendezvényei

április 24 – től április 30 – ig

2023. 04. 25.       17:00     A Komáromi Művészeti Alapiskola és a dél-komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola közös hangversenye

Helyszín: Tiszti pavilon díszterme

……….

2023. 04. 27.       17:00     A Komáromi Művészeti Alapiskola rajz szakos diákjainak kiállításmegnyitója

Helyszín: Komáromi Művészeti Alapiskola galériája (Nyár u. 12)

…………..

2023. 04. 29.       14:30     A Komáromi Művészeti Alapiskola könnyűzenei hangversenye

Helyszín: Európa udvar

…………..

2023. 04. 29.       13:00 – 16:00    Alkotó műhely gyerekeknek

Helyszín: Komáromi MAI képzőművészeti tagozat  osztályai  (Jókai  u. 9.)