Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Podujatia

Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Petőfiho 2 – P.O.Box 159
945 01 Komárno

035/ 760 3783

http://www.ros-komarno.sk/