Vető Gábor / LERAKODÁSOK ÉS ELTOLÓDÁSOK

Megnyitja: Pfisztner Gábor
Ötletgazda, vendég: Presser Gábor

„A cím metaforikus, de érthető szó szerint is. Utal az időre, a tapasztalatokra, események, emlékek nyomaira, amelyek egymásra rakódnak az évek során. Ugyanígy jelenti a fotografikus eljárás során egymásra vetülő képek valós vagy imaginárius rétegeit, a fotópapírt borító emulzió rétegét, illetve a papírra felvitt festéket és egyéb anyagokat.“

Nánosy a posuny

„Nadpis je metaforický, je možné ho chápať aj doslovne – poukazuje na plynúci čas, na skúsenosti a aj na stopy po udalostiach a spomienkach, ktoré sa usádzali po jednotlivých vrstvách počas rokov. Takisto vyjadruje aj reálne alebo imaginárne vrstvy fotografií, ktoré sú projekčne premietnuté jedna na druhú pri fotografických postupoch – vrstvu emulzie, pokrývajúcu fotografický papier, respektíve farby a ostatné látky, ktoré sú nanesené na papier.“

Kurátorok: Lengyel Csaba, Pfisztner Gábor