Podunajské múzeum v Komárne

Adresa: Podunajské múzeum v  Komárne
Palatínova č. 13
945 05 Komárno
E-mail: muzeumkomarno@gmail.com
muzeumkn@nextra.sk
Telefón: Kultúrny palác – hlavná budova múzea, Palatínova č. 13, Komárno
035 – 7731 476 (tel./fax)Zichyho palác, Nám. Gen. Klapku č. 9, Komárno
035 – 7730 054

Budova múzea a knižnice, Palatínova č. 8, Komárno
035 – 7711 496

Bašta VI. – Rímske lapidárium, Okružná cesta, Komárno
035 – 7710 066

Roľnícky dom, Martovce č.d. 101
035 – 7684 110

 

http://www.muzeumkn.sk/index.php?cat=12&page=article