Turistická mapa Komárna

V piatok (5.7.) predstavili Komárňania Miroslav Lopata a Katarína Plavcová médiám projekt „Poznávacie cesty Komárnom“, ktorého prvým výstupom je turistická mapa Komárna. Na nej sa formou prezentácie dvoch rôznych poznávacích trás predstavuje Komárno ako atraktívna turistická destinácia. Súčasťou mapy sú komárňanské zaujímavosti, orientačné body a historické míľniky, ktoré majú záujemcom pomôcť spoznať a obľúbiť si toto mesto. Mapa bude distribuovaná do komárňanských penziónov, reštaurácií a na iné miesta, ktoré navštevujú turisti.

„Tento projekt vznikol svojpomocne, aj na základe ponôs našich priateľov a známych podnikajúcich v tunajšom cestovnom ruchu. Zistili sme, že na prípravu a vydanie takejto mapy nie je potrebná žiadna nepredstaviteľná suma. Čo sme vedeli, urobili sme si sami po večeroch. Samotnú tlač sme zaplatili z vlastného vrecka.“ hovorí Miroslav Lopata.

Katarína Plavcová, iniciátorka projektu: „Naša mapa nemá komerčný charakter. Je obyčajnou občianskou iniciatívou Komárňanov, ktorí majú svoje mesto radi a chcú prispieť k jeho rozvoju. Samozrejme, potešíme sa aj pripomienkam a nápadom na vylepšenie. V budúcnosti by sme dokonca chceli fyzicky označiť jednotlivé body poznávacej cesty medenými tabuľkami.“
Elektornickú verziu mapy turistických trás Komárna nájdu záujemcovia aj nawww.komarno.com.
Katarína Plavcová – kplavcova@gmail.com, 0901 111 111
Miroslav Lopata – miro@lopata.sk, 0905 400 919