ZSÁKUTCA? A felvidéki magyar politika jövőjéről

od 24.03.2016,18:00

https://www.facebook.com/events/1785780294988183/

Miesto konania: RÉV - A Magyar Kultúra Háza Pevnostný rad 142, Komárno,

« späť na titulku