ŽIVOT NA SAVANÁCH / Spomienky na Zambiu / ÉLET A SZAVANÁKON / Zambiai emlékeim

od 17.04.2014,17:00 do 23:59

Otvorenie výstav / Kiállítások megnyitója

www.muzeumkn.sk

Miesto konania: Kultúrny palác, hlavná budova múzea na Palatínovej ul. 123 v Komárne / Duna Menti Múzeum Komárom, A môzeum főépülete

« späť na titulku