Zenél a belváros

od 04.07.2015,08:00 do 23:59

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón, dvor, Komárno / Tiszti pavilón, udvar, Komárno

« späť na titulku