Zemetrasenie v meste Komárno 1763“ – medzinárodný odborný seminár / Földrengés Komárom városban 1763-ban" - c. nemzetközi seminárium

od 20.06.2013,10:00 do 18:00

Maďarsky / Magyarul

Zemetrasenie web HU

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, reprezentačná sála v hlavnej budove, Palatínová 13, Komárno / Dunamenti Múzeum Komárom , főépületi díszterem, Nándor út 8, Komárom

« späť na titulku