Zeés beszélgetés Korpás Rékával

od 31.05.2023,18:00

Zeés beszélgetés Korpás Rékával

Miesto konania: Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne / Szinnyei József Könyvtár, Ul. Eötvösova 35., Komárno, Slovakia

« späť na titulku