Záverečný koncert účastníkov XVI. ročníka Medzinárodných interpretačných kurzov komornej hry / A XVI. Nemzetközi Kamarazenei Mesterkurzusok résztvevőinek záróhangversenye

od 10.08.2013,19:00 do 21:00

Vstup voľný / Belépés díjtalan

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón , Komárno / Tiszti pavilón díszterme, Komárno
Kontakt: MsKS / VMK Komárno, Hradná 1, Tel.: 035/ 7713 550, Mobil: 0905 892 579

« späť na titulku