Záverečná konferencia projektu „Közösen közös nyelven – Spolu spoločnou rečou”

od 26.09.2013,09:00 do 11:00

http://csemadok.com/

Miesto konania: CSEMADOK, nám. Kossutha 3, Komárno / CSEMADOK, Kossuth tér 3., 94501 Komárom
Kontakt: 0905 275 455

« späť na titulku