Zasadnutie predsedníctva Matice slovenskej

od 16.02.2015,10:30

Zasadnutie predsedníctva Matice slovenskej

Dňa 16.2.2015 (pondelok) o 10,30 hod sa bude konať zasadnutie predsedníctva Matice slovenskej s týmto programom rokovania:

1. Otvorenie, schválenie programu, zapisovateľa a overovateľa
2. Informácia o práci a hospodárení DMS Komárno (riaditeľ DMS)
3. Informácia o uskutočnených podujatiach MS (predseda)
4. Rozpracovanie záverov z výboru 31.1.2015
a) návrh riešenia fondu Dolanovej (správca)
b) zriadenie VÚ, úprava štatútu SHÚ, návrh členov vedeckej rady
5. Smernica pre prijímanie darov
6. Stratégia činnosti MS pre 21. storočie
7. Príprava podujatí: 170. výročie SNN, 145. výročie NN …; Bojovali za vlasť!;
Šaliansky Maťko; Po stopách ľudových dejateľov; Slečna Loreline, Devín a ECAV
8. Kontrola plnenia uznesení z minulých zasadnutí a návrh nových uznesení
9. Rozličné
10. Záver

Miesto konania: Dom Matice slovenskej, Nám. M.R.Štefánika 6, Komárno,
Kontakt: 0905 405 455

« späť na titulku