XIV. JARNÝ FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV VOX HUMANA / VOX HUMANA XIV. ÉNEKKARI FESZTIVÁL

od 17.04.2015,18:00 do 23:59

Mestské kultúrne stredisko v Komárne
Občianske združenie Gaudium

P O Z V Á N K A
na
XIV. JARNÝ FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV
VOX HUMANA
17. apríla 2015 o 18.00 hod.
do Mestského kultúrneho strediska v Komárne

Účinkujú:
Zbor malých ZŠ na Ulici Eötvösa v Komárne
diriguje: Erika Szilárd
DSZ Škovránok ZŠ na Ulici pohraničnej v Komárne
diriguje: Alžbeta Kolláriková
DSZ Margarétky ZŠ na Ulici Komenského v Komárne
diriguje: Viera Harmatová
Zbor malých MsKS a ZŠ Móra Jókaiho v Komárne
diriguje: Annamária Pfeiferlik
DSZ – MsKS a ZŠ Móra Jókaiho v Komárne
diriguje: Monika Juhász
Zbor malých Schola Mariana Cirkevného školského centra v Komárne
diriguje: Ivette Orsovics
MSZ a komorná inštrum. skupina Gymnázia H. Selyeho v Komárne
diriguje: Lajos Stirber
MSZ-GAUDIUM pri MsKS a ZŠ Móra Jókaiho v Komárne
diriguje: Lajos Stirber
HOSTIA:
MSZ Györgya Klapku v Komárne
diriguje: Ferenc Szabó
Pál Rigó – husľový umelec – primáš
Zbor malých ZŠ Ferenca Erkela z mesta Pápa (MR)
dirigujú: Kindertné Surányi Lívia a Nemeréné Fejes Emília

Každého milovníka zborového spevu srdečne očakávame!
Vstup voľný!

Komáromi Városi Művelődési Központ
Gaudium Polgári Társulás

M E G H Í V Ó
A VOX HUMANA
XIV. ÉNEKKARI FESZTIVÁLRA

2015. április 17-ére, 18.00 órára.
a Komáromi Városi Művelődési Központba
A hangversenyen fellépnek:
Az Eötvös Utcai Alapiskola Kicsinyek Kórusa
Vezényel: Szilárd Erika
A Határőr Utcai Alapiskola Škovránok gyermekkara
Vezényel: Alžbeta Kolláriková
A Komenský Utcai Alapiskola Margarétky gyermekkara
Vezényel: Viera Harmatová
A komáromi VMK és a Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek kórusa
Vezényel: Pfeiferlik Annamária
A komáromi VMK és a Jókai Mór Alapiskola Gyermekkara
Vezényel: Juhász Mónika
A Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana-Kicsinyek
Kórusa
Vezényel: Orsovics Ivette
A Selye János Gimnázium Énekkara és a Hangszeres Kamaraegyüttes
Vezényel: Stirber Lajos
A komáromi Vmk és a Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyeskara
Vezényel: Stirber Lajos
VENDÉGFELLÉPŐK:
A Komáromi Klapka György Férfi Dalkör
Vezényel: Szabó Ferenc
Rigó Pál, hegedűművész – prímás
A pápai Erkel Ferenc Ének – Zenei Általános Iskola Kicsinyek Kórusa
Vezényelnek: Kindertné Surányi Lívia a Nemeréné Fejes Emília

A szervezők és a szereplők minden kórusbarátot szeretettel várnak!
A belépés díjtalan!

VOX HUMANA 2015 pozv. VOX HUMANA maď. meghívó

 

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko v Komárne / Városi Művelődési Központ

« späť na titulku