XII. VOX HUMANA

od 27.04.2013,18:00 do 20:00

Festival komárňanských zborov – pamiatkový koncert pri príležitosti 90. výročia narodenia Ivana Jandu / énekkari fesztiválra – ünnepi főhajtás Janda Iván emléke előtt születésének 90. évfordulója alklamából

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová , Komárno / Duna Menti Múzeum , Nándor út. Komárom
Kontakt: Tel.: 035 – 7731 476 (tel./fax)

« späť na titulku