Výtvarní umelci Blanenska / Blansko és vidéke képzőművészei

od 25.04.2013,17:00 do 18:00

Výstavu uvedie / kiállítást megnyitja : Pavel Svoboda – galerista / galéria vezető
Patronát nad výstavou prevzal / kiállítás védnöke: Anton Marek  – primátor Komárna / Komárom polgármestere
Výstava bude otvorená  do 7.6.2013 / kiállítást megtekinthető 2013.6.7 -ig.

 

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Budova múzea a knižnice , Palatínová 8 , Komárno / Duna Menti Múzeum, Múzeum konyvtár épülete, Nándor út. 8, Komárom

« späť na titulku