Výtvarné spektrum 2024

od 01.03.2024,17:00

Výtvarné spektrum 2024

Milí priaznivci,

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom vás srdečne pozýva na vyhodnotenie regionálneho kola 61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2024. Hlavným partnerom a odborným garantom, ktorý podujatie finančne podporil je Národné osvetové centrum v Bratislave.

 

Podujatie sa bude konať 1. marca 2024 v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne – Duna Menti Múzeum, Komárom.

Rozborový seminár pre autorov o 16.00 hod.

Slávnostná vernisáž a odovzdávanie ocenení autorom o 17.00 hod.

A Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom szívélyesen meghívja Önöket a Képzőművészeti spektrum 2024 elnevezésű, az amatőr képzőművészeti alkotások országos felmenő jellegű versenye és seregszemléje 61. évfolyamának regionális fordulója kiértékelésére, melynek legfőbb partnere, szakmai garansa és egyben pénzügyi támogatója a pozsonyi Nemzeti Művelődési Központ.

 

A rendezvény 2024. március 1-én valósul meg a Podunajské múzeum v Komárne – Duna Menti Múzeum, Komárom Zichy-palotájában. 

Elemző szeminárium az alkotók számára 16.00 órakor.

Ünnepélyes eredményhirdetés és kiállításmegnyitó 17.00 órakor.

Info: https://www.roskn.sk/podujatia/vytvarne-spektrum-2024-pozvanka-na-vernisaz/

S pozdravom

Jana   M a č i c o v á

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom

Petőfiho 2, P. O. Box 159, 945 01  Komárno

Výtvarníctvo, fotografia, film
Telefón: 035/760 3783, 0918 940 648, 0907 218 172
Web: www.roskn.sk
E-mail: osveta.vff@gmail.comjana.macicova@ros-komarno.sk

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Zichyho palác, Klapkovo nám. 9, Komárno

« späť na titulku