Výtvarné spektrum 2013

od 22.02.2013,18:00 do 19:00

Vernisáž je venovaná neprofesionálnym výtvarníkom okresu Komárno.

 

Miesto konania: Podunajského múzea, Zichyho palác, Nám. generála Klapku 9, Komárno

« späť na titulku