Vytesané do skaly

od 30.08.2014,09:00 do 12:00

Miesto konania: Námestí generála Klapku v Komárne / Klapka tér, Komárom

« späť na titulku