Výstava medzinárodného fotoklubu EPHAP / nemzetközi fotóklub kiállítása

od 25.04.2014,17:00 do 23:59

otvorenie / megnyitója

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, výstavná sála múzea v Zichyho paláci, Nám. gen. Klapku 9, Komárno / Duna Menti Múzeum, Zichy palotabeli kiállítóterem, Klapka György tér 9, Komárom

« späť na titulku