VÝSTAVA FOTOKLUBU HELIOS / A HELIOS FOTOKLUB KIÁLLÍTÁSA

od 01.05.2014,08:00 do 31.05.2014,08:00

máj – május

Vstup voľný – A belépés díjtalan

www.heliosfotoklub.sk

Miesto konania: Nová HELIOSgaléria v MsKS / HELIOSgaléria a VMK-ban

« späť na titulku