Výstava fotoklubu Győr / otvorenie / Győri Fotóklub Egyesület kiállítása / megnyitó

od 04.02.2014,17:00 do 18:00

Miesto konania: Podunajské múzeum, Zichyho palác, Námestie gen. Klapku č. 9, Komárno / Duna Menti Múzeum,Zichy palotabeli kiállítóterem, Komárom

« späť na titulku