Výstava diel Romana Jašina

od 13.02.2016,10:00

Roman Borisovič Jašin
Študoval na Ruskej akadémii výtvarného, sochárskeho a staviteľského umenia u rektora, profesora I. S. Glazunova, odbor portrét. Tvorba Romana Jašina je výrazná a obsahovo viacvrstvová. Maľuje predovšetkým portréty, ale aj krajinky, historické a žánrové obrazy. Maliar vynikajúco pozná a vníma prírodu. Jašinove krajinky sú sujetovo rozmanité a zakaždým neopakovateľne individuálne.

V jeho tvorbe má však dominantné miesto portrét. Zobrazuje ľudí našej doby, ktorí sa súčasne aj cítia a zároveň definujú v súvislosti s históriou. Autor vyjadruje svoje ponímanie toho, čo sa odohráva, v dobe, príbehu alebo jednej chvíli. Majster v podstate zobrazuje na plátne nové tváre súčasného Ruska a prelína tak storočie minulé so storočím súčasným. Maliarovo umenie je adekvátne ocenené nielen v Rusku, ale aj v zahraničí. Počas výstav robil umelec tvorivé dielne pre budúcich profesionálnych výtvarníkov v Paríži, Stuttgarte a Miláne.

Miesto konania: Matica slovenská Komárno Námestie M. R. Štefánika 6, Komárno

« späť na titulku