Vodnopólový zápas / Vízilabda mérkőzés

od 28.03.2015,20:00 do 21:00

Vodnopólový zápas

A BELÉPÉS DÍJTALAN! / VSTUP ZDARMA

 

változás/zmena a 4.18. meccs áttevése 6.6./ presun zápasu z 18.4. na 6.6.

Miesto konania: Kúpaliskov Komárome / Komáromi Győgyfürdő Táncsics Mihály utca 34-36, Komárom, 2900

« späť na titulku