Vínna terasa / Bor és frocsterasz

od 03.07.2015,08:00 do 04.07.2015,08:00

Vínna terasa

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, pri soche Móra Jókaiho, Komárno / Duna Menti Múzeum, Jókai Mór szobránál,Komárno

« späť na titulku