Vianočné darčeky a ozdoby – tovorivá dielňa / Karácsonyi ajándékok és díszek - akotó műhely

od 14.12.2012,14:00 do 17:00

Účastnícky poplatok / részvételi díj : 1,-  €

Prihlásenie / bejelentkezés:

Mgr. Vojtech Valkó, mobil. 0902 179 749, E-mail: osveta.mkf@gmail.com

Miesto konania: Základná škola s VJM v Marcelovej / Marcelházán a MTNY Alapiskolán
Kontakt: Mgr. Vojtech Valkó, mobil. 0902 179 749, E-mail: osveta.mkf@gmail.com

« späť na titulku