Veľkonočný silový trojboj

od 21.03.2013,09:00 do 23:59

– drep, tlak,  ťah

Kategórie: do 82,5 kg, do 97,5 kg, nad 97,5 kg

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním prihlášky s údajmi (meno, dátum narodenia, telefónne číslo) na  e – mail: Danikn12@totalcar.hu, j.szerenka@gmail.com do 15.3.2013 !!!

Miesto konania: Telocvičňa, SPŠ Komárno, Petöfiho , Komárno
Kontakt: E - mail: Danikn12@totalcar.hu, j.szerenka@gmail.com.

« späť na titulku