Veľkonočné tvorivé dielne / Húsvétváró kézműves foglalkozás gyerekekel

od 18.03.2015,10:00 do 12:00

Veľkonočné tvorivé dielne

Miesto konania: Detský kútik, Shopping Center, Námestie M. R. Štefánika 5, 94501 Komárno

« späť na titulku