Veľkonočné prekvapenie / HÚSVÉTI ÜNNEPVÁRÓ

od 27.03.2013,15:00 do 18:00

pre deti, rodičov i starých rodičov / hívunk kicsiket és nagyokat, anyut, aput, nagyit

Program :

  • zvyky a tradície Veľkej noci / hagyománőrzés – locsolóvers szavalás
  • výstava veľkonočných inšpiráci / húsvéti kiállítóterem  – érdekes látnivalók
  • tvorivé dielne / kézműves foglalkozás
  • zábavné súťaže / versenyek, vetélkedők
  • ľudové tance / táncház

 

Miesto konania: Centrum voľného času, Rozmarínová 2, 945 01 Komárno / Komáromi szabadidőközpont, Rozmaring utca 2, Komárom
Kontakt: e-mail: cvckomarnokomarno@gmail.com Telefón: 035 77 30 396

« späť na titulku