Veľkonočné prekvapenie / Husvéti meglepetés

od 19.03.2016,08:00

Veľkonočné prekvapenie

Miesto konania: Centrum voľného času - Szabadidőközpont Komárno Rozmarínová č.2, 94501 Komárno
Kontakt: 035/773 03 96 cvckomarnokomarno@gmail.com

« späť na titulku