„Veľké cestovanie“, alebo čo nás čaká po skončení pozemskej púte… Existuje život po živote? / A „nagy utazás“, avagy mi vár ránk a földi élet után… Van-e a élet a halál utá?

od 18.03.2013,18:00 do 20:00

Dráfi Emese – Anabel

K L U B    Z D R A V I A / E G É S Z S É G    K L U B

PREDNÁŠKA v jazyku maďarskom – ELŐADÁS magyar nyelven

Vstupné – belépődíj: 1,50 euro

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / VMK, Hradná 1, Komárno
Kontakt: Info: 0905 960 188, 035 77 13 746, Email: helena.sali@zoznam.sk

« späť na titulku