VASMACSKA FILMKLUB MARIANA ČENGELOVÁ-SOLČANSKÁ: MILUJ MA ALEBO ODÍĎ – SZERESS VAGY MENJ EL

od 12.12.2013,18:00 do 20:00

Miesto konania: Kotva, JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / VASMACSKA STÚDIÓ , KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom

« späť na titulku