Vasmacska Filmklub – Jaromír Vojtek: Oly távol, oly közel

od 21.05.2015,18:00 do 20:00

takdalekotakblizko_foto-17

http://ujszo.com/online/kultura/2015/04/03/tavol-a-legendas-esoembertol-fb

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE Petofiho č.1. 945 01 Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ Petofi utca 1. 945 01 Komárno

« späť na titulku