Vasmacska Filmklub – Gianfranco Rosi: Tűz a tengeren

od 24.11.2016,18:00

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE Petofiho č.1. , Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ Petofi utca 1. , Komárno

« späť na titulku