Vasmacska Filmklub – Andrej Zvjagincev: Leviatan

od 07.05.2015,18:00 do 20:00

Vasmacska Filmklub – Andrej Zvjagincev: Leviatan

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE Petofiho č.1. 945 01 Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ Petofi utca 1. 945 01 Komárno

« späť na titulku