VÁSÁRY ANDRÉ: ÜNNEP – ADVENTI KONCERT

od 04.12.2014,19:00 do 23:59

Miesto konania: Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno / Matica slovenská székháza, Komárom
Kontakt: 035/770 11 52

« späť na titulku