V očarení fotografie / A fotográfia buvoletében / / NAGY TIVADAR

od 11.09.2015,17:00

V očarení fotografie

Miesto konania: Výstavná sála, Podunajské múzeum v Zichyho paláci, Nám. gen. Klapku č. 9, Komárno / Duna Menti Múzeum, Zichy-palotabeli kiállítóterem, Klapka Gy.tér 9

« späť na titulku