Umelecké spektrum 2015 / KÉPZŐMŰVÉSZET SPEKTRUM 2015

od 06.02.2015,17:00 do 23:59

Maľuješ, tak to dokáž!!! 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje  pre  neprofesionálnych výtvarníkov 52. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015 – regionálne kolo.

 

Uzávierka odovzdania výtvarných diel: 9. január 2015

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a vernisáž: 6. február 2015 o 17.00 hodine v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne

Výtvarné spektrum je najstaršou celoštátnou postupovou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Slovenskej republike. Je určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Súťaž nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj  neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.).

Viac info na: http://www.ros-komarno.sk/products/vytvarne-spektrum-2015/

Jana Mačicová, osveta.vff@gmail.com, 0907 218 172, 035 760 3783

Miesto konania: Zichyho palác, Klapkove námestie v Komárne / Duna Menti Múzeum, Zichy palotabeli kiállítóterem, Klapka György tér 9, Komárom

« späť na titulku