Ujcov HZ mini fest za domom

od 26.08.2016,20:10 do 27.08.2016,22:00

Ujcov HZ mini fest za domom

 • 26.8.2016 (piatok) o 20:10 hod

  Sen noci svätojánskej
  Rozprávkový muzikál pre malých aj veľkých z dielne Dramaťáku.

 • 27.8.2016 (sobota) o 20:11 hod

  Život –  FMS Slovenskí rebeli
  – pásmo zvykov zo života jednej Mary a jedného Ondra

  Viac info na rebelskej stránke

   

 

Miesto konania: Horná Zlatná 798, Zlatná na Ostrove

« späť na titulku