Tvorivá dielňa – Stromček šťastia

od 10.04.2014,16:00 do 23:59

Miesto konania: Centrum voľného času, Rozmarínova ul. č. 2, Komárno
Kontakt: Info. : Jana Mačicová Tel.: 035/ 760 3783 GSM: 0911 204 031 E-mail: osveta.vff@gmail.com

« späť na titulku